Product DirectionsNederlandsBlack Streak Remover

• VERWIJDERT EENVOUDIG ZWARTE STREPEN VAN POLYESTER, ALUMINIUM, VERFWERK, CARAVAN’S, CAMPERS EN TRUCKS.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Maak de speciale MARINE POWER MITT™ nat met water en wring overtollig water uit. Breng BLACK STREAK REMOVER™ aan op MARINE POWER MITT™. Begin bovenaan en werk naar onderen. Veeg de zwarte strepen weg en spoel schoon. Maak droog met Boot Chamois.

OPMERKING: Doek of spons kan gebruikt worden mits een MARINE POWER MITT™ niet beschikbaar is.
Breng een beschermende laag PREMIUM BOAT SHINE™ aan om het oppervlak te beschermen en zwarte strepen makkelijker te verwijderen.

NIET INVRIEZEN
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ogen en de huid.

EERSTE HULP BEHANDELING:
Bevat Alpha Terpineol. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Join Our Customer Appreciation List
Get News, Exclusive Updates and On Our Featured Products
Weekly Special
Join Our Customer Appreciation List
Get News, Exclusive Updates and On Our Featured Products
Weekly Special