Product DirectionsNederlandsEZ Buff Extender

EZ BUFF EXTENDER™ Gebruik met EZ BUFF™ Buffing Cream

Gebruik met EZ BUFF™ Gebruik bij het polijsten van gelcoat om de verwerkingstijd te verlengen, verdamping te verminderen, het oppervlak te smeren om te beschermen tegen krassen en swirls.

EZ BUFF EXTENDER™ is afgestemd op het systeem om te werken met EZ BUFF™ om u optimale resultaten te geven. Nu kunnen zelfs personen met beperkte polijstervaring professionele resultaten behalen.=

ROUTEBESCHRIJVING:
GOED SCHUDDEN VOOR ELK GEBRUIK

  1. Breng EZ BUFF™ gelijkmatig aan op het oppervlak en spuit lichtjes met EZ BUFF EXTENDER™.
  2. Start de buffer en begin met polijsten.

EZ BUFF™ moet tijdens het polijsten vochtig worden gehouden. Als het begint te drogen, spuit dan lichtjes met EZ BUFF EXTENDER™.

Niet te nat maken, aangezien EZ BUFF™ over het oppervlak glijdt en geen oxidatie- en swirl-markeringen verwijdert.

PREVENTIEVE MAATREGELEN:

Vermijd contact met de ogen.

SPOEDEISENDE HULP:

INDIEN INSLIKKEN:
Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

INDIEN OP DE HUID (of haar):
Afwassen met water en zeep.

INDIEN IN DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.