Product DirectionsLietuvisInflatable Bottom Spray

NUO SINTETINĖS GUMOS, PVC IR STIKLO PLUOŠTO PAŠALINA DUMBLIUS, MOLIUSKUS IR POLIPUS

Galima saugiai naudoti ant sintetinės gumos, PVC ir stiklo pluošto. Nereaguos su limpančiomis medžiagomis.

NUORODOS:
Prieš naudodami gerai suplakite. Užpurkškite INFLATABLE BOTTOM SPRAY™ ant dumblių, moliuskų ir polipų. Chemikalo poveikis pasireikš per 20-30 minučių. Šveiskite su šepečiu ir švariai nuskalaukite. Jeigu reikia pakartokite. Oksidacija, kalkės, įbrėžimai,
Kai paviršiai sausi ir švarūs, apsaugokite sintetinę gumą ir PVC naudodami POLY GUARD™, o stiklo pluoštą naudodami PREMIUM BOAT SHINE™.
Visus povandeninius paviršius apsaugokite naudodami REPELIN™, kuris sumažiną jūrinės augmenijos prisirišimą.

ĮSPĖJIMAS:
Gali sukelti stiprų akių dirginimą. Gali stipriai sudirginti odą
ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Fosforo rūgšties (10%-30%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: Išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu dirginimas nepraeina, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Join Our Customer Appreciation List
Get News, Exclusive Updates and On Our Featured Products
Weekly Special
Join Our Customer Appreciation List
Get News, Exclusive Updates and On Our Featured Products
Weekly Special